Nod y rhaglen Llysgennad Ifanc yw helpu pobl ifanc i ddod yn arweinwyr chwaraeon, gan helpu eraill i gymryd rhan mewn chwaraeon trwy rymuso ac ysbrydoli'r rhai o'u cwmpas.

DSC_0367.JPG

Mae’r rhaglen Llysgenhadon Ifanc yn annog myfyrwyr i gymryd rhan fel rhan o dimau Rheoli Myfyrwyr mewn colegau. Mae’r timau hyn yn datblygu chwaraeon a gweithgareddau corfforol newydd i fyfyrwyr.

Os ydych chi’n llysgennad ifanc, gallwch barhau â’ch gwaith yn y coleg, neu os nad ydych chi wedi bod yn rhan o’r rhaglen, gallwch gofrestru pan fyddwch yn mynd i’r coleg. Er mwyn cael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Rheoli Myfyrwyr y coleg neu’r adran Chwaraeon yn y coleg.

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Chwaraeon.