Daeth Rheoliad Ddiogelu Data Cyffredinol neu GDPR i rym ar 25 Mai 2018.  

Yn ColegauCymru, rydym yn cymryd ein cyfrifoldebau preifatrwydd a diogelu data o ddifrif. Mae hyn yn cynnwys unrhyw ddiweddariadau i'n Polisi Preifatrwydd, sy'n esbonio sut rydyn ni'n defnyddio ac yn storio'ch gwybodaeth bersonol.

Gall ColegauCymru gasglu gwybodaeth bersonol gan ymwelwyr i'r wefan hon. Defnyddir y wybodaeth hon yn unig i ymateb i ymholiadau ac i fonitro defnydd o'r wefan. Dim ond cyhyd â bod yr ymholiad yn parhau ar agor y cedwir cyfeiriadau e-bost a dderbynnir fel rhan o ymholiad.

Pan ofynnir am ddata personol trwy ffurflenni (gan gynnwys ffurflenni cofrestru), dim ond at y diben a nodir ar y ffurflen y defnyddir data o'r fath ac ni chaiff ei roi na'i werthu i unrhyw drydydd parti. Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn cwmpasu'r wefan ColegauCymru hon yn unig - nid yw'r Polisi hwn yn ymdrin â gwefannau sy'n gysylltiedig â'r wefan hon ac oddi yno.

Bydd ColegauCymru bob amser yn cydymffurfio â gofynion y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR).

Gwybodaeth Bellach

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y GDPR ar wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.
Cyfeiriwch unrhyw sylwadau neu ymholiadau at: helo@colegaucymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Chwaraeon.