VocTalks Chwaraeon - Keira Davies and Aled Davies

Gyda'r nod o ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf, gwahoddir y rhai sy'n astudio cymwysterau galwedigaethol mewn colegau ledled Cymru.

Mae #VocTalks yn weminarau byr, pwnc-benodol sydd wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer dysgwyr coleg. Rhoddir cyfle i fyfyrwyr sgwrsio â chyn-ddysgwyr sydd bellach yn gweithio yn eu dewis faes gyda’r cyfle i ofyn cwestiynau iddynt.

Yma, rydym yn edrych ar chwaraeon a’r cyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc mewn addysg bellach i symud ymlaen i’r sector hwn.

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Chwaraeon.