Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ColegauCymru

pexels-luis-quintero-2774556.jpg

Dyma hysbysiad y cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ColegauCymru ar ddydd Mawrth 18 Mai 2021, i dderbyn yr adroddiad blynyddol. 

Anfonir apwyntiad calendr, gyda phapurau a manylion pellach ar gyfer y cyfarfod os ydych chi'n rhanddeiliad cyfredol. 

Dyddiad: Dydd Mawrth 18 Mai 2021 
Amser: 11.30am - 12.00pm 
Lleoliad: Ar-lein – MS Teams 

Gwybodaeth Bellach 

Cysylltwch Rachel Rimanti gydag unrhyw gwestiynau: Rachel.Rimanti@ColegauCymru.ac.uk 

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Chwaraeon.