Cyfres o ffeithluniau newydd i hyrwyddo lles actif yn ein colegau

WhatsApp Image 2022-05-25 at 9.01.53 AM (3).jpeg

Cysylltu gweithgarwch, lles a gwell iechyd meddwl ymhlith dysgwyr a staff addysg bellach.

Cyfres o ffeithluniau yn cefnogi colegau a dysgwyr i fod yn fwy actif.

Anogir colegau addysg bellach i lawrlwytho'r ffeithluniau hyn i'w hargraffu neu eu rhannu'n ddigidol gyda chydweithwyr a dysgwyr fel ei gilydd.

Creu cysylltiad rhwng gweithgaredd a lles

Arfer ac Ymddygiad
Cefnogi ymagwedd ragweithiol at fod yn actif

Colegau yn helpu i ddatblygu rhaglenni lles actif

Colegau yn helpu dysgwyr i fod yn fwy actif

Cymryd rhan mewn gweithgareddau yn eich paratoi ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol

Adborth dysgwyr ar effaith cymryd rhan mewn gweithgaredd sydd yn cael ei gynnig mewn colegau ar y dysgwyr

7 Ffordd o fod yn actif pan yn brin o amser

 

 

 

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau ColegauCymru Chwaraeon.